Các sàn lần lượt thông báo hỗ trợ Terra 2.0

Sau khi cộng đồng Terra bỏ phiếu để đề xuất xây dựng blockchain mới, các sàn giao dịch đã lần lượt thông báo hỗ trợ cho đợt airdrop.

Các thông tin cốt lõi vềTerra 2.0

Các thông tin cốt lõi vềTerra 2.0

Terra (LUNA) và Terra Classic (LUNC)

Blockchain mới sẽ vẫn giữ cái tên là Terra, làm lại token LUNA với tổng nguồn cung cố định là 1 tỷ token và đặc biệt là không có sự tồn tại của UST. Trong khi đó, blockchain cũ sẽ được đổi thành Terra Classic, token LUNA cũ bị đổi thành LUNC token và vẫn tồn tại UST.

Token LUNA mới sẽ được phân phối cho người nắm giữ LUNA cũ và UST dựa trên các điều kiện cụ thể, với thời gian khóa token để tránh việc token bị xả ngay thời điểm airdrop. Theo ước tính, Lượng cung của token LUNA mới ở thời điểm airdrop là 116,7 triệu LUNA, và tăng dần lên 182 triệu LUNA sau khoảng 1 năm.

oken LUNA mới sẽ được phân phối cho người nắm giữ LUNA cũ và UST dựa trên các điều kiện cụ thể, với thời gian khóa token để tránh việc token bị xả ngay thời điểm airdrop.

Tỷ lệ phân bổ LUNA mới

– Pool staking của cộng đồng: 30%

 • Được điều hành bằng cơ chế quản trị thông qua staking.
 • Lạm phát do thưởng staking là 7%/năm.
 • 10% phân bổ cho các nhà xây dựng ứng dụng thiết yếu.

– Người nắm giữ LUNA trước lúc bị tấn công: 35%

 • Tất cả LUNA đang bonded / unbond, tính cả các dạng staking phái sinh.
 • Ví có số dư <10.000 LUNA thì mở khóa 30% tại thời điểm bị airdrop, 70% còn lại bị lock dần trong 2 năm tiếp theo, mỗi 6 tháng một lần.
 • Ví có số dư < 1 triệu LUNA thì bị lock trong 1 năm, mở khóa dần trong 2 năm tiếp theo.
 • Ví có số dư > 1 triệu LUNA thì bị lock trong 1 năm, mở khóa dần trong 4 năm tiếp theo.

– Người nắm giữ aUST (UST trên Anchor) trước khi bị tấn công: 10%

 • Nắm giữ ít hơn 500 nghìn aUST – bồi thường cho 99.7% người nắm giữ nhưng chỉ sở hữu có 26.72% tổng cung aUST.
 • Unlock 30% ngay và 70% trong 2 năm tiếp theo, unlock mỗi 6 tháng một lần.

– Người nắm giữ LUNA sau khi bị tấn công: 10%

 • Tính luôn cả các dạng staking phái sinh.
 • Unlock 30% ngay và 70% trong 2 năm tiếp theo, unlock mỗi 6 tháng một lần.

– Người nắm giữ UST sau khi bị tấn công: 15%

 • Unlock 30% ngay và 70% trong 2 năm tiếp theo, unlock mỗi 6 tháng một lần.

Các điều kiện để được airdrop

Terraform Labs thông báo đến người dùng đưa tài sản về lại blockchain Terra và cảnh báo người dùng các trường hợp sau sẽ KHÔNG được airdrop:

– UST & LUNA chuyển ra khỏi Terra;

– UST & LUNA nằm trên các giao thức của Terra nhưng không thể được thống kê trên trang DeFi Llama;

– UST & LUNA nằm trong một số các hợp đồng multi-sig CW3.

Ngoài ra, Terraform Labs và LFG công bố họ sẽ tự loại mình khỏi đợt airdrop token, sẵn sàng trao Terra 2.0 vào tay người dùng và các dự án đang phát triển.

Thời gian snapshot

Theo lịch trình, Terra sẽ tiến hành chụp số dư người nắm giữ LUNA và UST như sau nhằm phục vụ cho hoạt động airdrop token LUNA mới:

 • Trước lúc de-peg: block Terra số 7544910 (09:00:04 PM ngày 07/05/2022, theo giờ Việt Nam)
 • Sau lúc de-peg: block số 7790000 (khoảng 02:59:51 AM ngày 27/05/2022, theo giờ Việt Nam)

Những sàn sẽ hỗ trợ cho Terra 2.0 và airdrop cho token LUNA mới

Những sàn sẽ hỗ trợ cho Terra 2.0 và airdrop cho token LUNA mới

Kể từ lúc đề xuất được thông qua đến nay, nhiều sàn giao dịch đã lên tiếng để hỗ trợ Terra 2.0 và airdrop token LUNA mới mang đến cho người dùng.

Sàn FTX cho biết sẽ tạm dừng mọi hoạt động giao dịch, nạp, rút các token:C2X, LUNA, UST, ANC vào 07:00 tối ngày 26/05 (theo giờ Việt Nam) để phục vụ cho quá trình di chuyển sang blockchain mới.

Người dùng nắm giữ LUNA & UST trên sàn sẽ được tính số dư airdrop token LUNA mới tại thời điểm snapshot. Chi tiết cụ thể sẽ được cung cấp sau.

Tương tự, các nền tảng lớn khác như Bitfinex, Huobi đều đưa ra thông báo hỗ trợ Terra 2.0.

Các sàn còn lại được kỳ vọng cũng sẽ đưa ra tuyên bố tương tự trong những giờ tới.

Bên cạnh đó, không phải nền tảng nào cũng “đồng lòng” với Terra 2.0. Vào ngày 25/05, giao thức staking Lido Finance đã bỏ phiếu bầu phản đối việc hỗ trợ Terra 2.0.

 

Comments (No)

Leave a Reply